Kiểm tra các doanh nghiệp có nguồn thải ra biển - 2016
xem phim
Xem Kiểm tra các doanh nghiệp có nguồn thải ra biển - 2016

Kiểm tra các doanh nghiệp có nguồn thải ra biển

2016

Thể Loại: Tin Tức

Quốc Gia: Việt Nam

Thông tin Kiểm tra các doanh nghiệp có nguồn thải ra biển

Kiểm tra các doanh nghiệp có nguồn thải ra biển

Chiều 30/4, Bộ Tài nguyên và Môi trường phát thông báo chỉ đạo của Bộ trưởng Trần Hồng Hà về việc cần tiếp tục quyết liệt hơn trong xác định nguyên nhân do hoạt động kinh tế phát thải trực tiếp ra môi trường biển, trong đó tập trung vào khu vực có Khu kinh tế Vũng Áng (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Thông báo yêu cầu lập trạm quan trắc chất lượng nước thải, lập đoàn đoàn kiểm tra liên ngành có sự tham gia của tổ chức khoa học trong nước và ngoài nước, đánh giá độc lập với các doanh nghiệp có nguồn thải ra môi trường biển, kiểm toán một cách khoa học tất cả các nguồn chất thải.

Đoàn kiểm tra bắt đầu hoạt động từ ngày 5/5 và duy trì đến khi kết thúc công tác kiểm tra này.

Từ khóa: , Biển Vũng Áng, Cá lại chết, Vũng Án, cá chết ở biển miền trung, thợ lặn tử vong, Kiểm tra các doanh nghiệp có nguồn thải ra biển

Bình Luận