Công bố kết quả quan trắc nước biển ở 8 bãi tắm Hà Tĩnh - 2016
xem phim
Xem Công bố kết quả quan trắc nước biển ở 8 bãi tắm Hà Tĩnh - 2016

Công bố kết quả quan trắc nước biển ở 8 bãi tắm Hà Tĩnh

2016

Thể Loại: Tin Tức

Quốc Gia: Việt Nam

Thông tin Công bố kết quả quan trắc nước biển ở 8 bãi tắm Hà Tĩnh

Công bố kết quả quan trắc nước biển ở 8 bãi tắm Hà Tĩnh

Ngày 7-5, kết quả quan trắc nước biển tại các bãi biển gần Khu kinh tế Vũng Áng (thị xã Kỳ Anh) là Mũi Đao, Kỳ Ninh, Kỳ Xuân, Kỳ Phú và bốn bãi biển Xuân Hải, Xuân Thành, Thạch Hải, Thiên Cầm, đều cho thấy đạt ngưỡng an toàn để du khách tắm biển.

Công bố kết quả quan trắc nước biển ở 8 bãi tắm Hà Tĩnh - 1

Ngư dân xã Kỳ Lợi (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) chuẩn bị ra khới đánh bắt hải sản.

Theo Sở TN&MT tỉnh Hà Tĩnh, vị trí quan trắc nước biển được thực hiện tại 8 bãi tắm, khu du lịch, gồm: Mũi Đao (xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh), Kỳ Ninh (xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh), Kỳ Xuân (xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh), Kỳ Phú (xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh) và các Xuân Hải (xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà), Xuân Thành (xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân), Thạch Hải (xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà), Thiên Cầm (thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên).

Kết quả quan trắc, phân tích 12 thông số theo quy định tại hướng dẫn 271 ngày 28-4, Trung tâm Quan trắc (Tổng cục Môi trường) gồm: nhiệt độ, pH, Oxy, hòa tan (DO), độ đục, chất rắn lơ lửng (TSS), Amoni (NH4+-N), Photphat (PO43-P), mangan (Mn), Asen (As), sắt (Fe), Xyanua (CN), Coliform cho thấy các thông số đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 10-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển - vùng bãi biển tắm, thể thao dưới nước.

So sánh kết quả phân tích các mẫu nước lấy ngày 5 và 6-5 không có gì biến động.

Trước đó, ngày 30-4, Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trường Hà Tĩnh đã thực hiện lấy mẫu nước biển tại sáu bãi tắm gồm Xuân Thành, Xuân Hải, Thạch Hải, Thiên Cầm, Kỳ Ninh và bãi tắm Mũi Đao trên địa bàn Hà Tĩnh cho kết quả quan trắc đạt ngưỡng an toàn để du khách tắm biển.

Từ khóa: cá chết hàng loạt, cá chết ở biển miềng trung, nguyên nhân cá chết hàng loạt, tin tức hôm nay, tin tức mới nhất, Công bố kết quả quan trắc nước biển ở 8 bãi tắm Hà Tĩnh

Bình Luận